Tootefoto mentor Sinu ettevõttele

 • Vajad e-poe fotode kvaliteedi parandamist?
 • Plaanid sisustada oma ettevõtte tootefoto stuudio?
 • Vajad koolitust fotoinimeste täiendamiseks?
 • Vajad koolitust kvaliteetseks fototöötluseks?
 • Vajad oma pildistatud piltidele professionaalset fototöötlust?
 • Vajad tootefotode pildistamist?

Toodete iseloomust sõltuvalt on vaja erinevat valgustehnikat ja foonide süsteemi. Leiame just teie ettevõttele sobiva valgustehnika ja foonide- laudade süsteemi. Töötame koos teie müügiinimestega välja ettevõttele sobiva stilistika. Koolitame fotoinimesed seda stilistikat edaspidi järgima. Oluline etapp protsessis on fototöötlus. Koolitame töötaja pilditöötlustarkvara professionaalsel tasemel kasutama, pidades silmas pildi kvaliteeti ja ettevõttele väljatöötatud stilistikat. Valitud fototehnika, pildistamine ja järeltöötlus peavad lõpptulemusena tagama tootefoto kvaliteedi ja kogu protsessi effektiivsuse.
Soovi korral saate jätta nii pildistamise, kui  fototöötluse meie spetsialistide kanda.

Toote- ja toidufoto pildistamine

Tootefoto sinu e-poes peab välja nägema apetiitne ja informatiivne. Hea tootefoto  mõjub ruumiliselt ja vaatajal tekkib tunnetus kasutatud materjalidest ja kvaliteedist. Oluline, et tootefotod sinu e-poe kataloogis oleksid stiililt ühtsed. See loob brändi ütsuse ja usaldusväärsuse. 

Kuidas me saavutame laitmatud tootefotod? Selleks järgime järgmisi punkte:

 • Maksimaalne tehniline kvaliteet.
 • Õieti seatud kvaliteetne valgustus.
 • Brändinguga sobivad taustad.
 • Hoolikalt valitud vaatenurgad.
 • Värvitruuduse saavutamine.
 • Brändi ja tooterühma ühtne stiil.
 • Professionaalne fototöötlus.
 • Kohandatud veebipoe jaoks.

Tulemuseks on perfektsed tootefotod mis sobivad nii toote brändi kui teie kaubamajaga.

Võta ühendust  tel:5295711     urmas@urmasaaro.com

Tootefoto pilditöötlus

Kvaliteetne tootefoto järeltöötlus nõuab oskustega spetsialisti, kes suudab kunstiliselt ja tehniliselt optimeerida iga pildi, et see vastaks teie brändi ja turundusstrateegia vajadustele. Lisaks iga pildi kõrgele kvaliteedile peab kogu e-poe tootekataloog olema ühtne ja professionaalne. Tootefoto töötlus on möödapääsmatu.

Mida pakub profesionaalne pilditöötlus

 • Värvide täpsus. Värvihaldustehnoloogia kohaldamine
 • Detailsus. Struktuuri ja tekstuuri esiletoomine
 • Foonide korrastamine. Puhastamine ja tonaalne korrektuur
 • Valgustus. Valguse ja varjude tasakaalu korrastamine
 • Mõõdud. toote mõõtude seadmine pildil
 • Veebisobivus. Pildi tiheduse ja värviruumi seadmine
 • Toote parandamine. Defektide, kriimude, tolmu eemaldamine
 • Silumine ja vormimine. Tekstiiltoodete silumine ja vormimine
 • Kogu kataloogi ühtsus. Mõõtude ja foonide ühtlustamine vastavalt brändingule

Kogu tootefoto loomise protsessi juures on oluline teada milliseid eesmärke on lihtsam ja kiirem saavutada pildistamise käigus ja millised ülesanded on mõistlikum jätta fototöötluse hooleks.

Võta ühendust   tel: 5295711    urmas@urmasaaro.com